SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng di?n tích h?n 2,33ha đ??c xây d?ng v?i 5 tòa tháp căn h? có chi?u cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? b?n d?ng bao g?m tr?n, t??ng, sàn g? cao c?p, đi?u hòa phòng khách, thi?t b? v? sinh và dòng thi?t b? chi?u sáng. Các thi?t b? bàn giao đ??c nh?p t? các hãng n?i th?t hàng đ?u toàn c?u. Đi?m khác l? nh?t c?a nh?ng căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đc chia làm 2 phân khu, v?i 5 Bloch?ng bao g?m 3.922 căn h?, trong l?n m? bán th? nh?t ch? đ?u t? MIK Group đã cho công b? 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? & I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral? Garden. Trong th?i gian t?i ch? đ?u t? chi tiêu ti?p t?c ra m?t tòa căn h? th? 3 v?i tên th??ng g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng kính tr?ng chính & có t?m view tr?c di?n ra công viên & h? đi?u hòa. http://www.sdmnapoli.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1633094 http://nhontrach.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=986506&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://www.divephotoguide.com/user/imperiasmarttaymo1 https://www.indiegogo.com/individuals/27842600 http://sldtbxh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=59565&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://tanphu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=836364&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://merry.ee.ncku.edu.tw:8083/imperiasmarttaymo1 https://gitlab.kitware.com/imperiasmarttaymo1 https://glosbe.com/profile/6854302515513528014 https://pbase.com/imperiasmarttaymo1/profile


Last-modified: 2021-10-14 (木) 15:49:59